Finansal Danışmanlık| Raporlar | Analizler | Sunumlar

Nizam Denetim & Danışmalık olarak sektöre kusursuz hizmet vermekteyiz. Bizimle birlikte finansal deneyimlerinizi güçlendirmek isterseniz sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Çözüm Ortaklarımız İletişim

Ekip Çalışması Nedir?

Rakamlarla Biz

259
Proje Yönetimi
% 100
Müşteri Memnuniyeti
74
Özel Sunum
20
Yıllık Tecrübe

Makale ve Duyuru

Torba Yasa ile İlgili Bunları Biliyor musunuz?

TBMM Genel Kurulu’nda ”Torba” tasarı kabul edilerek yasalaştı. ”Temel” yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık […]

SGK’dan Torba Yasa Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prim Borçlarının Yapılandırma Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, prim borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri taksit tutarlarının bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan […]

Firmanız E-Fatura Kapsamına Giriyor mu?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler şu şekilde sıralamıştır: a)      5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, b)     5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL […]