MESLEK AHLAKI İLKE VE PRENSİPLERİ

Dürüstlük

Uygulanan mesleki hizmetler kamu yararına olan bir hizmettir. Bunun için meslek mensubu kamuyu aldatıcı davranışlarda bulunamaz. 

Güvenirlilik

Oluşturulan bilgi sisteminin güvenilir olması, yönetime doğru karar almasında yardımcı olacaktır.

Tarafsızlık

İşletmelerde faaliyetlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi makamların kullanımına tarafsız bir şekilde sunmaktır.

Sır Saklamak

Mesleki faaliyetleri sırasında müşterisiyle ilgili edindiği bilgileri ve sırları müşterisinin izni olmadıkça mesleki faaliyetleri son bulsa bile açıklayamazlar.

Bağımsızlık

Mesleki hizmet verenler çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur.

Sosyal Sorumluluk

Mesleği icra ederken topluma ve kamuya karşı sorumluluk taşırlar. Meslek mensupları ilgili yönetmelik çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak zorundadırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.

   PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI AHLAK KURALLARI

 • Doğruluk ve tarafsızlık,
 • Ahlak çatışmalarının çözümlenmesi,
 • Mesleki yeterlilik,
 • Gizlilik,
 • Vergi uygulaması,
 • Sınır ötesi faaliyetler, yani bölgesel teknik standartların ve ahlak kurallarının önceliği,
 • Tanıtım,
 • Bağımsızlık,
 • Mesleki yeterlilik ve meslekten olmayanlardan yararlanılmasına dair sorumluluklar,
 • Ücretler ve komisyonlar,
 • Serbest muhasebecilikle bağdaşmayan uygulamalar,
 • Diğer serbest meslek faaliyetinde bulunanlarla ilişkiler,
 • Kamu yararına uygulamalar,
 • Reklam ve teşvik.