Torba Yasa ile İlgili Bunları Biliyor musunuz?

TBMM Genel Kurulu’nda ”Torba” tasarı kabul edilerek yasalaştı. ”Temel” yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık […]

SGK’dan Torba Yasa Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prim Borçlarının Yapılandırma Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, prim borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri taksit tutarlarının bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan […]

Firmanız E-Fatura Kapsamına Giriyor mu?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler şu şekilde sıralamıştır: a)      5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, b)     5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL […]

İş Hukukunda Arabuluculuk

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Tarafların uzun yargılama süreleri ve masraflarının göz önüne aldığından bu alternatif çözüm yaklaşımının tercih edileceği aşikârdır. Kimler Arabulucu Olabilir? Arabulucuların tıpkı diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi farklı meslek guruplarına da açılmasının sistemin başarısı için […]